FRANSAR & BRYN
s1 s2

FRANSAR & BRYN


 • Volym fransar natural look nytt set                890

 • Volymfransar påfyllning 2v                              550

 • Volymfransar påfyllning 4v                              690

 • Singel flat lash nytt set                                      900

 • Påfyllning singel flatlash 2v                              550

 • Påfyllning singel flatlash 4v                              650

 • Hybrid volymmix nytt set                                 950

 • Påfyllning hybrid 2v                                           550

 • Påfyllning hybrid 4v                                           690

 • Lashlift                                                                  750

 • Lashlift med fransfärgning                               850

 • Lashlift med frans & brynfärgning                 900

 • Browlift med brynfärg                                       750

 • Browlift utan färgning                                       650


Feeling Fierce

Tiger Vall Consulting

Org.nr. 9807093894

0731564609

Öppettider

Måndag – Söndag 10.00-20.00

Följ oss

Copyright © All Rights Reserved.